VERKEERSCAMPAGNES

VERKEERSCAMPAGNES

Jongeren en verkeer.

De afgelopen jaren heeft Attacom al veel verkeerscampagnes en verkeersacties bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Meestal staan jongeren hierbij centraal. Omdat zij nu eenmaal een grote risicogroep vormen.

Communicatie

Communicatie rondom verkeer kan feitelijk, confronterend, shockerend, prikkelend, persoonlijk of juist heel grappig zijn.

Attacom ontwikkelde acties die de verkeersveiligheid rondom scholen verbeterd: Cycling4School en Wees een Parkeerheld. Maar ook de actie Mobiel zonder Mobiel waarbij we mensen zelf laten nadenken over oplossingen om niet meer te appen in het verkeer. Wear if you Care is een mooie, algemenere bewustwordingscampagne voor Brabantse jongeren.

Voor de campagne Mobiel zonder Mobiel bieden we nu ook een interventie voor op scholen in het voortgezet onderwijs. Dit is met name ingegeven vanwege het feit dat er nog te veel jongeren op de fiets hun mobiele telefoon gebruiken.
De campagne kent een positieve tone of voice. De kern van deze interventie is dat we jongeren zelf laten nadenken over oplossingen waaraan ze zichzelf vervolgens committeren.

Verkeerscampagnes door Attacom

HEEFT U INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?