PUBLIEKSCAMPAGNES

PUBLIEKSCAMPAGNES

De uitdaging: hoe bereik je een breed publiek?

Dan moet de boodschap raak zijn en moet deze op de juiste plekken goed in beeld zijn. Dat vereist een sterk concept en een goed communicatieplan. Maar ook de executiefase is van het grootste belang: uitwerking van de communicatiemiddelen, afstemming met het mediabureau, tussentijds bijsturen…

 Publiekscampagnes door Attacom:

HEEFT U INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?