STEM! OOK OP WATER

Overheidscampagne / Publiekscampagne

Het waterschap: wat doen ze eigenlijk? En wat heb ík er aan? Voor de meeste mensen is het een absolute ver-van-mijn-bed-show.
Hoe maak je het waterschap ‘lekker’ en hoe kun je mensen vervolgens activeren te gaan stemmen?

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland bedacht Attacom de campagne ‘Stem! Ook op water.’

We kozen voor een crossmediale campagne met een korte, krachtige, eenvoudige boodschap die op prikkelende, soms misschien zelfs ‘ietsje brutale’ manieren werd gebracht. De campagne kende een aantal sterke basiselementen en die gedurende de looptijd gefaseerd werden uitgerold.

De campagne blonk uit in free publicity en in resultaat: onder andere het AD, RTL Nieuws, De Coen & Sander Show (3FM) en Edwin Evers (Radio538) besteedden er aandacht aan. De opkomst in de regio Delfland was enorm: 38% ging stemmen. Bij de vorige waterschapsverkiezingen was dat nog 19%.

Met deze publiekscampagne werd Attacom tweede bij de publieksprijs van Communicatieclub Bourgondië.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland

Related Projects