READY4WORK NB

Jongerencommunicatie / Arbeidsmarktcommunicatie

Ready4Work staat voor een praktische en innovatieve aanpak van jeugdwerkloosheid.

Deze serious game maakt werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters of jongeren in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt arbeidsfit door hen uit te dagen en te faciliteren ervaring op te doen in het werkveld, competenties te verbeteren, een netwerk op te bouwen en hun relevante kennis te vergroten. In de game gaan jongeren online aan de slag met challenges van echte bedrijven uit hun eigen regio. De game meet 21st century skills: de belangrijkste werknemersvaardigheden van deze tijd. We koppelen deze individueel gemeten vaardigheden aan het profiel van de speler, waardoor deze een (objectief onderbouwd) kwalitatief hoogwaardig CV ontwikkelt. Ready4Work leidt zo tot objectief, specifiek onderbouwde en hoogwaardige CV’s en verkenning van de arbeidsmarkt.

Ready4Work is een initiatief van 125Procent en IamProgrez. Attacom is de partner voor het zuiden van Nederland waar de game in de provincie Noord Brabant onder de noemer ‘Ready4WorkNB’ actief gespeeld wordt.

Meer weten? Check de website en de Facebookpagina.

Related Projects