MOBIEL ZONDER MOBIEL

Publiekscampagne / Jongerencommunicatie

Verkeerseducatie jongeren:
‘ik ben mobiel zonder mobiel!

Het programma “Ik ben mobiel zonder mobiel”, ontwikkeld door Attacom, heeft als doel het verkeersgedrag van jongeren te verbeteren door hen bewust te maken van de risico’s van mobiel gebruik tijdens het deelnemen aan het verkeer.

Dit educatieve initiatief is gericht op leerlingen uit groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door middel van interactieve gastlessen, die een combinatie van illusies, serieuze boodschappen, spelletjes en waargebeurde verhalen bevatten, probeert het programma de aandacht van de jongeren te grijpen en hen de gevaren van afleiding door mobiele telefoons in te laten zien.

Zowel leerlingen als docenten beoordelen de inhoud en de presentatie van de gastlessen positief, waarbij wordt opgemerkt dat het programma bijzonder effectief is in het bereiken en betrekken van de doelgroep.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal inzetten in een gemeente of regio. Een inzet is altijd per dagdeel. We bezoeken dan 4 à 5 klassen. Dus dat is in praktijk meestal één leerjaar. Bij basisscholen rijden we van school naar school zodat we in één inzet drie scholen kunnen doen. Eén inzet kost 2.795 euro, bij tien inzetten zijn de kosten 1.945 euro per inzet.

Meer weten? Download hier de hand-out.

Contactpersoon
Otto van de Sanden (+31 (0)6 1608 28 91)

Related Projects