D100 BREDA

Publiekscampagne

D100 – De gemeente Breda wilde haar inwoners laten meedenken rondom haar duurzaamheidvisie.
Daarom bedacht en organiseerde Attacom de ‘D100 Breda’; een ‘burgerforum-dag’ waarin 100 Bredanaars aan de slag gingen met van alles rondom het duurzaamheid.

Na sprekers en een leuke inspiratiesessie gingen de Bredanaars in groepen aan de slag om het beste duurzame projectidee te bedenken en uit te werken. Elk uitgewerkt project moest zijn uitgewerkt volgens een vast stramien, met vastgestelde hoofdstukken en een maximaal aantal woorden: naam van het project, omschrijving, toepassingsgebied, soort project, vermarkten van het project et cetera. Hiermee werd elk projectidee SMART gemaakt, wat goed is voor de uitvoering maar het ook makkelijk maakt voor de jury om de projecten te vergelijken en te beoordelen.

Naast het winnende projecten ‘Sla tegels tot moes’, werden ook de niet-winnende projecten, alsmede de input van het ‘coolboard’ (een schoolbord met allerlei losse ideeën) gedeeld met alle deelnemers en relevante stakeholders. De gemeente Breda is vervolgens concreet aan de slag gegaan met de uitvoering van de winnende projecten.

Meer lezen over het project? Check D100 – Breda

Opdrachtgever: Gemeente Breda

Related Projects