ALLEEN JIJ BEPAALT WIE JE BENT

Jongerencommunicatie / Overheidscommunicatie

Met ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ biedt het Ministerie van Veiligheid en Justitie jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding.
Zo krijgen ze hulp en steun bij het maken van de juiste keuzes bij de weg naar volwassenheid.

Het doel: positieve gedragsverandering.

Hoe? Rolmodellen maken jongeren in clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal een seizoen begeleid door geselecteerde trainers, die contact onderhouden met de school over de voortgang.

Attacom verzorgde de uitvoering van de campagne door middel van het ontwikkelen van diverse communicatie-uitingen.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Related Projects