Wervingscampagne ROC MONDRIAAN

Jongerencommunicatie / Publiekscampagne

Met het aanpassen van haar kernwaarden en het bieden van meer ruimte voor de vele scholen voor hun eigen profiel en positie, heeft ROC Mondriaan de strategie voor de jaren 2016 – 2019 geformuleerd. Hierbij is ook de behoefte om de basiscommunicatie verder te professionaliseren en conceptueler in te richten. Doel: een flexibel communicatieplatform waar opleidingen / scholen zich thuis voelen en dat zich in de loop van de tijd kan uitbreiden.

Attacom bedacht en ontwikkelde het concept en de campagnestijl ‘Ben jij de Mondriaan van morgen?’ Meest relevant hierbij is dat het hele ROC ermee uit de voeten kan waarbij intern en extern overduidelijk de samenhang tussen instelling, scholen en opleidingen zichtbaar (en werkbaar!) is.

De ‘Mondriaan van morgen’ past perfect in de ambitie van de school.
Het ROC Mondriaan is altijd bezig met en nieuwsgierig naar morgen. Het verhaal dat hierbij hoort is interessant en goed te vertellen richting alle communicatiedoelgroepen: richting huidige en potentiële studenten, richting stakeholders, ouders et cetera.
De ‘Mondriaan van morgen’ vertelt niet dat het ROC nieuwe pioniers of innovators opleidt. En ook niet studenten in de schilderkunst. Dat is namelijk niet zo. Maar zij werken en leren wel in een vakkundige omgeving die altijd de ambitie heeft bezig te zijn met nieuwe ontwikkelingen; met morgen…
‘Morgen’ slaat op de toekomst. In het verhaal van ROC Mondriaan is dat de toekomst op globaal niveau tot en met joúw toekomst. Die van jou als (potentiële) individuele student. Met die gedachte kunnen we op alle niveaus campagnes invullen.

Related Projects