Aan de slag met communicatie Waterschap de Dommel

Hoe kunnen we met communicatie de medewerkers van Waterschap de Dommel hun kennis nog beter laten managen?

Attacom gaat aan de slag met een gave campagne op het gebied van Kennismanagement en communicatie.

De Dommel ziet zichzelf als dé waterkennisdrager in haar omgeving; een kennisintensieve organisatie waarin kennis tenminste net zo belangrijk is als de andere productiefactoren. De uitdaging is om de waterkennis steeds meer in te zetten in bestaande of nieuwe netwerken. Essentieel hierbij is het vergroten van kennis bij medewerkers.

Hier is gedragsverandering voor nodig. Waarin medewerkers als onderdeel van  een kennisintensieve organisatie actief bezig zijn met het ontwikkelen, delen, toepassen en evalueren van kennis.

Om medewerkers (opnieuw) aan de slag te laten gaan met kennis is bewustwording nodig en dient dit organisatie breed te worden opgepakt.

Ons voorstel

Bij gedragsverandering is het van belang dat je kiest voor een lange termijn aanpak. Anders zal de boodschap waarvoor gekozen wordt, niet beklijven.

Attacom kiest voor een spoor dat continu aanwezig is, aangevuld met een actiematige lijn.

Om deze in de tijd uit te zetten, ontwikkelen we een jaarkalender waarmee we ervoor zorgen dat we constant in beeld zijn.
Een aantal communicatie-uitingen is altijd zichtbaar. Daarnaast zijn er periodiek acties om het onderwerp er op een vernieuwende, ludieke manier onder de aandacht te brengen.

Recommended Posts