EXPERTISE

LEUKE FRISSE DINGEN
BEDENKEN EN DOEN

In 15 jaar zijn we uitgegroeid tot specialist op het gebied van jongerencommunicatie. Maar jongerencommunicatie is al lang niet meer het enige waarmee we ons bezig houden. Ons werkveld heeft zich flink verbreed.

We zijn vooral goed in het bedenken van prikkelende communicatie-concepten. En in het opzetten en uitvoeren van campagnes. Dus: bedenken én doen. En ontzorgen. Op het gebied van grote en middelgrote publiekscampagnes op landelijk en op regionaal niveau, arbeidsmarktcommunicatie, jongerencommunicatie, overheidscommunicatie, pensioencommunicatie en publiekscampagnes. Online en offline.

ARBEIDSCOMMUNICATIE

Hoe werf je als (branche-)organisatie de juiste mensen? Kwalitatief en kwantitatief.

Arbeidsmarktcommunicatie is eigenlijk net marketing. Want om vacatures zo goed mogelijk in te vullen, moet het bereik binnen de doelgroep optimaal zijn. Het gaat om het aantrekken en verleiden van je doelgroep om over te gaan tot de gewenste acties. En dus te kiezen voor jouw organisatie!

JONGERENCOMMUNICATIE

Jongeren bereiken is een vak apart.
Attacom heeft er vijftien jaar ervaring mee. Dit leverde al veel succesvolle campagnes en acties op.

Wanneer is jongerencommunicatie succesvol?
Om de aandacht van jongeren te krijgen, zorg je voor een heldere ‘what’s in it for me?’ Dit doe je met een boodschap die eerlijk, glashelder en to the point is. Vervolgens moeten jongeren jou ‘echt’ en je verhaal interessant vinden.

OVERHEIDSCOMMUNICATIE

Overheidscommunicatie is een vak apart; je hebt te maken met verschillende ‘petten’ en agenda’s en soms lastig te definiëren doelgroepen. Hoe ga je daarmee om? Met welke specifieke communicatievraagstukken heb je te maken en hoe vind je daar een slim antwoord op?

PENSIOENCOMMUNICATIE

Een Nederlander werkt maarliefst één dag per week voor z’n pensioen. En toch is er zo weinig interesse voor.

Hoe krijgen we die medewerker nou pensioenbewust? Wat moet ie weten, vinden en doen om te voorkomen dat hij voor verrassingen komt te staan?

PUBLIEKSCAMPAGNES

Hoe bereik je een breed publiek?
Dan moet de boodschap raak zijn en moet deze op de juiste plekken goed in beeld zijn. Dat vereist een sterk concept en een goed communicatieplan. Maar ook de executiefase is van het grootste belang: uitwerking van de communicatiemiddelen, afstemming met het mediabureau, tussentijds bijsturen…

HEEFT U INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?